Các thanh niên con trai cầm mũ bảo hiểm đứng đường

Cập nhật 1 tháng trước

Các thanh niên con trai cầm mũ bảo hiểm đứng đường

Đàn ông một khi không còn đường lùi nữa thì cũng đành ra đứng đường mà thôi.

#Meme hài