Cách dỗ người yêu đúng: quát IM MỒM!

Cập nhật 1 tháng trước

Cách dỗ người yêu đúng: quát IM MỒM!

Đã thử và thành công, từ giờ đến mãi về sau tôi không còn nghe cô ấy thanh phiền nữa. :(

#Meme hài