Cách nhận biết lũ thiểu năng: page này lập ra chỉ để nói yêu xxx

Cập nhật 2 tháng trước

Cách nhận biết lũ thiểu năng: page này lập ra chỉ để nói yêu xxx

Đi đâu cũng thấy, công nhận bọn này rảnh háng thật đó.

#Meme hài