Cái chết của mày đã được xác định

Cập nhật 1 tháng trước

Cái chết của mày đã được xác định

Sử dụng khi bạn đang theo dõi một việc gì đó vô cùng kinh khủng hoặc chửi nhau với bạn bè.

#Comment dạo