Cái gì mình mượn được thì đến cuối cùng nó sẽ là của mình

Cập nhật 2 tháng trước

Cái gì mình mượn được thì đến cuối cùng nó sẽ là của mình

Nghe chưa? Chú đã nghe câu này bao giờ chưa, là chân lý cả đấy.

#Doraemon