Cầm 2 con dao to nói đừng ép cục cưng phải nói chuyện bằng dao phay

Cập nhật 2 tháng trước

Cầm 2 con dao to nói đừng ép cục cưng phải nói chuyện bằng dao phay

Hoặc có thể nói chuyện bằng meme phóng lợn nếu muôn nha.

#Meme hài