Cầm can rượu trắng 30 lít đi tìm đối thủ

Cập nhật 2 tháng trước

Cầm can rượu trắng 30 lít đi tìm đối thủ

Cho đến giờ phút này vẫn chưa tìm được đối thủ xứng tầm.

#Meme hài