Cầm con dao đưa ra trước cục wifi muốn chém vì mạng chậm

Cập nhật 5 tháng trước

Cầm con dao đưa ra trước cục wifi muốn chém vì mạng chậm

Wifi à, em phải mạnh mẽ lên không thể yếu đuối như thế được.

#Meme hài