Cầm dao nói đúng là không biết liêm sỉ

Cập nhật 1 tháng trước

Cầm dao nói đúng là không biết liêm sỉ

Mày còn tí liêm sỉ nào là tao chết liền á.

#Đầu Nấm