Cầm dép dọa: chọi chết mẹ mày giờ

Cập nhật 5 tháng trước

Cầm dép dọa: chọi chết mẹ mày giờ

Cái dép này có lẽ xứng đáng với mày?

#Meme hài