Cầm điện thoại chọn block nick: để bố giúp mày một tay

Cập nhật 5 tháng trước

Cầm điện thoại chọn block nick: để bố giúp mày một tay

Block acc cho nha, đỡ mất công tranh cãi.

#Meme hài