Cầm hai viên đạn chọc vào mắt

Cập nhật 1 tháng trước

Cầm hai viên đạn chọc vào mắt

Mắt tôi không còn muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.

#Chọc mù mắt