Câm mẹ mồm đi, đây là cái giá phải trả

Cập nhật 5 tháng trước

Câm mẹ mồm đi, đây là cái giá phải trả

Và cái giá phải trả này thì rất rẻ, không đắt cho lắm.

#Meme chơi chữ