Cầm súng tao hỏi mày lần cuối: bao lâu nữa bán được 1 tỷ gói mè?

Cập nhật 11 ngày trước

Cầm súng tao hỏi mày lần cuối: bao lâu nữa bán được 1 tỷ gói mè?

Bậc thầy đặt câu hỏi.

#Meme hài