Căn phòng đầy ắp những người quan tâm

Cập nhật 4 tháng trước

Căn phòng đầy ắp những người quan tâm

Bạn thấy gì không? Đúng rồi, chả có ai quan tâm đến những gì bạn nói đâu.

#Meme hài