Cảnh sát chính tả hét "Mày đã bị bắt"

Cập nhật 2 tháng trước

Cảnh sát chính tả hét

Mọi luận điệu đều trở nên ngu ngốc nếu mắc lỗi chính tả.

#Cảnh sát chính tả