Cảnh sát chính tả xuất hiện giữa nền là các sách giáo khoa tiếng Việt

Cập nhật 10 ngày trước

Cảnh sát chính tả xuất hiện giữa nền là các sách giáo khoa tiếng Việt

Ở đâu có chính tả sai, ở đó có cảnh sát chính tả.

#Cảnh sát chính tả