Cào thẻ điện thoại nạp tiền nhưng bạn đã trúng một bịch thạch dừa

Cập nhật 1 tháng trước

Cào thẻ điện thoại nạp tiền nhưng bạn đã trúng một bịch thạch dừa

OK như vậy đã "dừa" lòng bạn chưa?

#Meme hài