Cặp đôi quỳ trước bãi cứt trâu thề nguyền đính ước

Cập nhật 4 tháng trước

Cặp đôi quỳ trước bãi cứt trâu thề nguyền đính ước

Xin thề sẽ mãi bên nhau, nếu đứa nào không giữ lời hứa phải ăn hết đống này.

#Meme hài