Cậu bé da đen khóc lóc tuyệt vọng

Cập nhật 1 tháng trước

Cậu bé da đen khóc lóc tuyệt vọng

Như kiểu vừa khóc vừa cười, nhưng chắc hẳn phải đau khổ vô cùng.

#Anh da đen