Cậu bé đưa dây treo cổ cho bố đang mệt mỏi

Cập nhật 4 tháng trước

Cậu bé đưa dây treo cổ cho bố đang mệt mỏi

Bố mệt lắm à? Sợi dây này sẽ giúp bố cảm thấy khá hơn.

#Meme hài