Cậu bé nhắm mắt tịnh tâm, không màng sự đời

Cập nhật 5 tháng trước

Cậu bé nhắm mắt tịnh tâm, không màng sự đời

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

#Meme hài