Cậu Vàng béo ú nói tôi nuốt lão Hạc rồi ông giáo ạ

Cập nhật 2 tháng trước

Cậu Vàng béo ú nói tôi nuốt lão Hạc rồi ông giáo ạ

Lịch sử văn chương đã ngắn gọn hơn bao giờ hết.

#Meme chó