Cha đi làm kiếm từng chút bạc lẻ. Con ở nhà quên bấm nút nồi cơm

Cập nhật 21 ngày trước

Cha đi làm kiếm từng chút bạc lẻ. Con ở nhà quên bấm nút nồi cơm

Đến bữa ăn mở nắp nồi cơm mới phát hiện còn nguyên nước và gạo. Cảm giác đó ai cũng đã từng?

#Meme chó #Meme Cheems