Chaien meme: Ông có đang ngáo đá ko đấy?

Cập nhật 14 ngày trước

Chaien meme: Ông có đang ngáo đá ko đấy?

Phải ngáo lắm mới phát biểu được thế chứ.

#Chaien meme