Chaien nắm tay nhưng có chất màu trắng trên tay

Cập nhật 1 tháng trước

Chaien nắm tay nhưng có chất màu trắng trên tay

Chỉ có đàn ông thực sự mới hiểu được ý nghĩa của bức ảnh comment dạo này.

#Chaien meme