Chaien nói bố mày đóng tiền mạng để đọc cái củ lon này à?

Cập nhật 3 tháng trước

Chaien nói bố mày đóng tiền mạng để đọc cái củ lon này à?

Đúng là phí tiền mạng, tắt máy đi ngủ thôi.

#Chaien meme