Chậm thôi đúng rồi, ừ ừ chỗ đấy đấy

Cập nhật 9 ngày trước

Chậm thôi đúng rồi, ừ ừ chỗ đấy đấy

Hỡi ơi chọc mù mắt tao đi.

#Doraemon #Nobita