Chẳng cô gái nào thừa nhận mình đã có người yêu đâu. Tin tôi đi.

Cập nhật 3 ngày trước

Chẳng cô gái nào thừa nhận mình đã có người yêu đâu. Tin tôi đi.

Cũng như các cô gái luôn bảo anh là người thứ 2. Vâng ngoài người đầu tiên thì tất cả đều là người thứ 2.

#Status hay