Chàng trai chắp tay: huynh đệ cứ chạy đi, đừng lo cho ta

Cập nhật 13 ngày trước

Chàng trai chắp tay: huynh đệ cứ chạy đi, đừng lo cho ta

Cứ để ta cầm chân quân thù cho.

#Meme hài