Chàng trai khóc dưới mưa nói ý trời

Cập nhật 4 tháng trước

Chàng trai khóc dưới mưa nói ý trời

Có những chuyện xảy ra ngằm hoàn toàn ngoài ý muốn của mình thì người ta gọi đó là ý trời.

#Meme Ếch Ộp

Meme cùng chủ đề
Xem thêm