Chào buổi sáng, chủ nhật tươi hồng, ngọt ngào, hạnh ohúc

Cập nhật 2 tháng trước

Chào buổi sáng, chủ nhật tươi hồng, ngọt ngào, hạnh ohúc

Dùng để chào nhau buổi sáng lại nhận được nhiều like.

#Người già hay dùng