Chắp tay Nam mô a di đà Phật

Cập nhật 1 tháng trước

Chắp tay Nam mô a di đà Phật

Hoặc có thể dùng để cảm thấy thanh thản hơn.

#Người già hay dùng