Châu Tinh Trì chắp tay trước ngực nói hảo hán

Cập nhật 5 tháng trước

Châu Tinh Trì chắp tay trước ngực nói hảo hán

Xứng đáng là hảo hán trong lòng người dân toàn quốc.

#Châu Tinh Trì #Meme hảo hán

Meme cùng chủ đề
Xem thêm