Châu Tinh Trì chúc ngày mới vui vẻ, bình an, ấm áp

Cập nhật 5 tháng trước

Châu Tinh Trì chúc ngày mới vui vẻ, bình an, ấm áp

Sử dụng meme này để chúc ngày mới hàng ngày nhé.

#Châu Tinh Trì #Người già hay dùng