Cheem đỏ mặt chỉ tay vào nhau xấu hổ

Cập nhật 2 tháng trước

Cheem đỏ mặt chỉ tay vào nhau xấu hổ

Đây là bạn khi ngại ngùng trước crush của mình.

#Meme Cheems