Cheems đội rau trên đầu nói oách xà lách

Cập nhật 5 tháng trước

Cheems đội rau trên đầu nói oách xà lách

Ai rồi cũng oách xà lách mà thôi.

#Meme Cheems