Cheems đưa quả lựu đạn nói cầm lấy và rút chốt tự hủy đi

Cập nhật 3 tháng trước

Cheems đưa quả lựu đạn nói cầm lấy và rút chốt tự hủy đi

Một cái chốt nhẹ nhàng biến mọi thứ thành hư vô.

#Meme Cheems