Cheems lên đạn súng nói tôi căn bản là khá phẫn nộ

Cập nhật 2 tháng trước

Cheems lên đạn súng nói tôi căn bản là khá phẫn nộ

Nói một câu nữa xem là có vỏ đạn rớt xuống đất liền.

#Meme Cheems