Chết trong lòng - 80s at the moment

Cập nhật 7 ngày trước

Chết trong lòng - 80s at the moment

Được dùng khi bạn cảm thấy buồn bã vì một điều gì đó.

#Meme chó #Meme Cheems