Chỉ còn sống được 30p anh sẽ xyz với em nhưng vẫn còn 29p

Cập nhật 2 tháng trước

Chỉ còn sống được 30p anh sẽ xyz với em nhưng vẫn còn 29p

- Anh này, ví dụ bây giờ anh chỉ sống được 30p nữa thì anh sẽ làm gì? - Xxx với em chứ làm gì? - Nhưng mà vẫn còn dư 29p nữa anh làm gì?

#Đoạn chat hay