Chị không thể biến hạ thành đông, nhưng chị có thể biến em thành phi công của chị

Cập nhật 3 ngày trước

Chị không thể biến hạ thành đông, nhưng chị có thể biến em thành phi công của chị

Em không thể khiến trái đất ngừng quay Nhưng em thà quay tay còn hơn lái máy bay cho chị.

#Đoạn chat hay