Chỉ số xàm lòn trên 1000, cũng giỏi đấy

Cập nhật 5 ngày trước

Chỉ số xàm lòn trên 1000, cũng giỏi đấy

Chỉ số cao như thế này thì cũng nên tiêu diệt ngay tức khắc.

#Dragon Balls

Meme cùng chủ đề
Xem thêm