Chỉ tay xuống sông nói đây là nước mắt của tôi

Cập nhật 3 tháng trước

Chỉ tay xuống sông nói đây là nước mắt của tôi

Khi nước mắt ai đó đã hóa thành một dòng sông rộng lớn.

#Meme hài