Chị với video giống nhau ở điểm gì? Cả 2 đều để edit.

Cập nhật 6 ngày trước

Chị với video giống nhau ở điểm gì? Cả 2 đều để edit.

Nếu bạn chưa hiểu, edit là "em dit" nhé. - Chị có biết chị với video giống nhau ở điểm gì không? - Cả hai đều là thước phim đẹp phải không em? - Cả 2 đều để edit.

#Đoạn chat hay