Chiếc đĩa được kẻ thành hình 2 trái tim

Cập nhật 5 tháng trước

Chiếc đĩa được kẻ thành hình 2 trái tim

Trọn con tim này nguyện trao về em.

#Meme hài