Chim cánh cụt căng tròn: ừ thì mày đùa ai nói gì đâu

Cập nhật 5 tháng trước

Chim cánh cụt căng tròn: ừ thì mày đùa ai nói gì đâu

Căng quá sắp nổ nên không dám bật lại.

#Chim cánh cụt