Chim cánh cụt đi cầm dao đi tìm ai đó

Cập nhật 1 tháng trước

Chim cánh cụt đi cầm dao đi tìm ai đó

Khi chim cánh cụt tìm đến bạn với một con dao thì bạn nên đếm ngược thời gian đi là vừa.

#Chim cánh cụt