Chim cánh cụt nói cảm ơn, tôi đã hết căng

Cập nhật 2 tháng trước

Chim cánh cụt nói cảm ơn, tôi đã hết căng

Thôi cuộc chiến xem ai căng hơn ai đến đây là kết thúc.

#Chim cánh cụt