Chim cánh cụt nói đừng đùa nữa tôi đã khóc

Cập nhật 5 tháng trước

Chim cánh cụt nói đừng đùa nữa tôi đã khóc

Bây giờ không còn căng nữa mà chuyển qua khóc rồi.

#Chim cánh cụt